Wednesday, January 6, 2010

Hà Nội, Hà Nội

Một ngày không mưa, không mưa
Sao tôi nghe thấy
Tiếng nước chảy
Long tong trên mái nhà

Một ngày rất nắng
Trong căn phòng lạnh
Tôi nghe có tiếng mẹ
Gọi tôi về không mưa-----
P/S: Vừa post lên thì trời mưa....